یک تیم کاری قوی، پایه و اساس یک کسب و کار موفق است و یک اخلاق گروهی خوب، تا حد زیادی تضمین‌کننده موفقیت و عملکرد صحیح یک سازمان. اگر کارمندان یک سازمان نتوانند به خوبی با یکدیگر هماهنگ شوند و کار کنند، مشکلاتی نظیر سازماندهی ضعیف، کارهای ناتمام و برخورد و تعارض بین کارکنان در داخل سازمان ظهور پیدا خواهد کرد

ملاقات تیم ما

حسین قسامی
گنجینه میراث اسلامی بدلیل برخوردار بودن از فضایی عالی همچنین کادر مجرب و انجام پروژه های بر اساس تحقیقات مسیری رو به رشد به سمت جهانی شدن دارد
حسین قسامیمدیر گنجینه میراث اسلامی
No Internet Connection