نمایشگاه عکس داریوش فردی پور

گاهی عاشقانه به آسمان نگاه کن

انواع نمایشگاه ها

نمایشگاه هایی که میتوان برگزار کرد

خوشنویسی

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی با امکان برگزاری ورکشاپ و شرکت در حراجی

عکس

برگزاری نمایشگاه های عکس با امکان نمایش مجازی نمایشگاه

مینیاتور

برگزاری نمایشگاه های مینیاتور با امکان نمایش نحوه رسم آثار

نگاه کن

نمایشگاه ها

لباس ایرانی اسلامی

نمایشگاه لباس آموزشگاه دانش آرا

اطلاعات نمایشگاه

طیران آدمیت 2

نمایشگاه تذهیب زهرا جعفری

اطلاعات نمایشگاه

گاهی عاشقانه به آسمان نگاه کن

نمایشگاه عکس داریوش فردی پور

اطلاعات نمایشگاه

شیدایی

نمایشگاه خوشنویسی شهاب شهیدانی

اطلاعات نمایشگاه

سفرنامه باران

نمایشگاه نقاشیخط حمیدرضا قمی نژاد

اطلاعات نمایشگاه

ققنوس

نمایشگاه مینیاتور خانم گلنوش معدن دار

اطلاعات نمایشگاه

مشق عشق

نمایشگاه معرق شهریار شاهمندی

اطلاعات نمایشگاه

نمایشگاه ها

تاریخچه نمایشگاه ها

یکم شهریور ماه به مدت ده روز

گاهی عاشقانه به آسمان نگاه کن

نمایشگاه عکس داریوش فردی پور

یکم شهریور ماه به مدت ده روز

بیست و یکم مردادماه به مدت ۸ روز

طیران آدمیت۲

نمایشگاه تذهیب خانم زهرا جعفری

پنجم اردیبهشت ماه ه مدت ۳ روز

لباس ایرانی اسلامی

نمایشگاه لباس های ایرانی اسلامی موسسه آموزشی دانش آرا

پنجم اردیبهشت ماه ه مدت ۳ روز

1398

1398

شروع سال 

بیست و سوم آذرماه به مدت ۱۰ روز

ققنوس

نمایشگاه مینیاتور خانم گلنوش معدن دار

بیست و سوم آذرماه به مدت ۱۰ روز

پانزدهم آبان ماه به مدت ۱۵ روز

سفرنامه باران

نمایشگاه نقاشیخط حمیدرضا قمی نژاد

پانزدهم فروردین ماه به مدت ۱۰ روز

شیدایی

نمایشگاه خوشنویسی شهاب شهیدانی

پانزدهم فروردین ماه به مدت ۱۰ روز

یکم فروردین ماه به مدت ۱۵ روز

مشق عشق

نمایشگاه معرق شهریار شاهمندی

برگزاری رویداد های مختلف در نگارخانه طور

از رویداد های ما باخبر شوید

No Internet Connection